www.KermaneMajazi.com
صفحه نخست درباره ما تماس با ما
دوشنبه 11 فروردین 1399
شنبه 23 آبان 1394 , 15:40
تصميمي از جنس جهان سوم!
ايران دو خودروساز عمده و بزرگ دارد؛ که در طول تاريخ حيات خود وابسته به دولت‌ها بوده‌اند و با بودجه‌ي عمومي سرپا نگه داشته شده‌اند. درست شبيه دو تيم فوتبال‌مان! مردم مي‌گويند از کيفيت خودروهاي داخلي ناراضي هستيم. مصرف انرژي اغلب خودروها نيز بالاست و لذا تاثيرات منفي آن را در افزايش ميزان سوخت و افزايش آلايندگي و به تبع آن آلودگي هوا و بيماري‌هاي تنفسي و ... مي‌توان ديد.

بر اساس تفکر جهان سومي، وقتي مردم در اعتراض به کيفيت پايين و قيمت بالاي خودروهاي داخلي از خريد امتناع مي‌کنند. بانک ها با استفاده از منابع دولتي و با پرداخت وام، مردم را به خريد ترغيب مي‌نمايند و طي سه روز 54 هزار دستگاه خودرو ثبت نام مي‌شود! (بيش از فروش ده ماهه‌ي فورد فيستا به عنوان پرفروش ترين خودروي جهان)بدين ترتيب مشکل شرکت هاي بزرگ خودروساز داخلي که با رکود فروش و انبارهاي مملو از خودرو مواجه بوده‌اند، حل مي‌شود اما آيا کيفيت خودروها نيز بهبود مي‌يابد؟ آيا از آلايندگي آن‌ها کاسته مي‌شود يا به واسطه ي ورود دهها هزار دستگاه خودروي ديگر به شبکه ي موجود، آلودگي هوا افزايش مي يابد؟ آيا جاده و خيابان به اين اندازه اضافه مي‌شود يا به عکس، بار ترافيک افزايش پيدا مي‌کند و ساعت‌هاي بيشتري از وقت مردم در جريان عبور و مرور روزانه تلف مي‌گردد؟ آيا پارکينگ خودروها نيز به همين نسبت اضافه مي‌شوند؟

تا چه زماني بار شرکت هاي خودروساز دولتي بر دوش مردم خواهد بود؟ تا چه زماني بار مالي تيم هاي دولتي بر دوش مردم خواهد بود و بايد هزينه هاي هنگفت و خرج دلالي هاي فوتبال و ... را مردم بدهند؟ تا چه زماني 80 درصد بودجه ي برخي شهرداري ها، صرف پرداخت حقوق پرسنلي خواهد شد که اغلب نيز با سفارش دوستان و اطرافيان جذب شده‌اند؟

چرا نبايد تيم‌ها واگذار شوند و خودگردان گردند؟ چرا نبايد خودروهايي توليد شوند که توان رقابت در بازار جهاني، منطقه اي و امکان صادرات داشته باشند؟ و چراهاي ديگر...

آيا قرار است هم‌چنان جهان سوم، جهان سوم بماند؟!

Copyright © 2017. All right reserved