www.KermaneMajazi.com
صفحه نخست درباره ما تماس با ما
پنجشنبه 8 خرداد 1399
سه شنبه 4 خرداد 1395 , 02:43
گزارش کرمان مجازي از تلاش‌هاي استان کرمان در رفع بحران آبي؛
راه‌حل يک استان براي کشور
بحران آب در کرمان جدي است؛ هميشه هم جدي بوده است. چه آن زمان که قُدما قنات را اختراع کردند، و چه آن زمان که متاخرين مناطق بحراني آب را با شاخص کم‌آبي و تاثيرپذيري از خشکسالي اعلام کردند؛ هميشه کرمان يک پاي کار بوده است. از بافت و رابر و جيرفت، تا شهداد و ريگان و رفسنجان، هرکدام به نوعي درگير خشکسالي و بي‌آبي شده‌اند. اما اين تمام ماجرا نيست. زماني که وزير جهاد کشاورزي اقدامات صورت گرفته در حوزه‌ي آب در استان را راه‌حل استفاده‌ي صحيح از منابع آبي دانسته و خواستار گسترش آن شده است.

کرمانمجازي: «اميدواريم با طرح استاندار کرمان و همچنين همکاري کشاورزان در قالب طرح همياران آب، بتوانيم از منابع آبي به صورت منطقي استفاده کنيم. طرح همياران آب بايد به استان هاي ديگر تسري يابد-3/2/1394» زماني که معاون رئيس جمهور طرح «همياران آب» را الگويي براي ساير کشورها مي‌داند؛ معصومه ابتکار: «شايد اين طرح بتواند با مستندسازي به عنوان يک الگوي بين المللي براي کشورهايي که درگير مشکل در اين زمينه هستند، تبديل شود.- 16/7/1394». و نماينده‌ي فائو (سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد) در ايران براي تعميم اين طرح و همکاري در تدوين برنامه‌هاي مشابه، اعلام آمادگي و تمايل مي‌کند؛ سرج ناکوزي: «باور دارم مشکل موجود به برنامه‌اي جامع و همه‌جانبه نياز دارد و فائو آمادگي دارد به عنوان شريک و هم‌کار جدي، در کنار استان کرمان حضور پيدا کند- 29/2/1394». يعني کرمان در بحث مديريت آب سرآمد کشور است.

بايد هم باشد! وقتي استاندار در ابتداي پذيرش مسووليتش بحران آب را گوشزد مي‌کند و يکي از اهداف خود را خارج کردن استان از تشنگي اعلام مي‌کند، مي‌توان منتظر اتفاق مهمي در استان بود.

عليرضا رزم‌حسيني: «يکي از کارهايي که از ابتداي تصدي در استانداري کرمان در دستور کار قرار گرفته است بحث آب استان کرمان است که سعي کرديم کارهاي مهمي براي نجات استان کرمان از تشنگي انجام دهيم- 2/9/1393» ذخيره و صرفه‌جويي سيصد و پنجاه و چهار ميليون مترمکعب آب در چهارده ماه فقط با اجراي طرح «همياران آب» همان اتفاق بزرگ است. محمدجواد کامياب: «در مجموع بر اساس 17 مصوبه شوراي آب استان تاکنون 354 ميليون مترمکعب آب ذخيره‌سازي و صرفه‌جويي صورت گرفته است- 12/3/1394» اين حجم عظيم براي خيلي‌ها غيرقابل حصول مي‌نمود؛ عليرضا رزم‌حسيني: «خيلي‌ها با ديد غيرممکن به اين طرح نگاه مي‌کردند، اما امروز با گذشت اين مدت از اجراي طرح، همه به اين نتيجه رسيدند که اين طرح نجات‌بخش وضعيت کشاورزي ايران است- 12/3/1394» اما امروز شوراي عالي آب کشور هم به طرح مذکور رو آورده و در جلسات کميته‌ي تخصصي آن را نقد و بررسي مي‌کنند. پيشنهادي که اولين بار معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست کشور آن را مطرح کرد؛ و خواستار تعميم طرح در کشور شد. معصومه ابتکار: «طرح همياران آب مي تواند يک الگويي مناسب باشد و مي توان گفت اکنون اين طرح يک ضرورت براي کشور محسوب مي‌شود.- 16/7/1394». پيشنهادي که معاون عمراني استانداري چنين مطرح کرد؛ ابوالقاسم سيف الهي: «طرح همياران آب با توجه به سفر معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به کرمان و پيشنهاد وي، در هيات دولت مطرح مي شود. معاون اول رئيس جمهوري نيز از ارائه طرح همياران آب در هيات دولت استقبال کرده است.- 24/8/1394» نتيجه‌ي اين پيشنهاد در اخبار چنين مطرح شد: «کميته تخصصي شوراي عالي آب کشور با موضوع بررسي طرح همياران آب استان کرمان در محل ساختمان شيشه‌اي وزارت نيرو برگزار شد. در اين نشست تخصصي که با حضور معاونان وزارت نيرو و جهاد کشاورزي و همچنين مديران و کارشناسان سازمان محيط زيست و وزارت کشور برگزار شد، جمعي از معاونان و مديران استانداري کرمان در جلسه‌اي تخصصي نقاط ضعف و قوت طرح همياران آب را با هدف طرح آن در شوراي عالي آب کشور به عنوان يک الگوي ملي مورد بررسي قرار دادند.- 2/9/1394» معاون عمراني استاندار مسئله را چنين بيان نمود. ابوالقاسم سيف‌الهي: «طرح همياران آب از ابتکارات ويژه مهندس رزم‌حسيني است که کليد اوليه آن در استان هم به دست خود ايشان خورد و مجموعه مديران استاني هم براي به نتيجه رساندن اين طرح از يک سال و دو ماه پيش تلاش مي‌کنند. موضوع ملي شدن طرح همياران آب بعد از سفر خانم ابتکار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و تشريح اين طرح براي ايشان مطرح شد و قرار شد مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد. -2/9/1394»

طرح‌ همياران آب که زماني «پليس آب» خوانده مي‌شد؛ حاصل تلاش شوراي حفاظت آب استان است. شورايي که براي اولين بار در کشور تشکيل شده و متشکل از روسا، مديران، کارشناسان و متوليان حوزه‌هاي مرتبط با آب است عليرضا رزم‌حسيني: « شوراي حفاظت آب براي اولين بار در کشور در استان کرمان تشکيل شد و خوشبختانه سند آب استان نيز تهيه شده است و اجرايي شده است. -2/9/1394» اين طرح امروز هفده مصوبه دارد، منجر به حفظ 374 ميليون مترمکعب آب از طرق اصلاح الگوي مصرف، کاهش ميزان برداشت، کاهش تلفات و تخلفات و ساير موارد مربوطه شده؛ و در انتظار تهيه‌ي پيوست فرهنگي است.

سيف‌الهي: «در يک سال و نزديک به دو ماهي که از آغاز اين طرح مي‌گذرد چيزي نزديک به 374 ميليون متر مکعب صرفه جويي در مصرف آب در سراسر استان کرمان صورت گرفته- 2/9/1394» تاکيد بر آموزش، توانمندسازي و افزايش مشارکت مردم محلي در کنترل و مديريت آب، يکي از نقاط قوت اين طرح است که تهيه پيوست فرهنگي نيز در راستاي هماهنگ نمودن همين اقدامات و افزايش اثربخشي آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. عليرضا رزم‌حسيني: «بايد دستگاه هاي فرهنگي با همفکري، طرح جامع و مورد اجماع همه با حضور اساتيد دانشگاه را تدوين و ارائه کنند و مساجد، تکايا و کانون هاي فرهنگي هنري بايد فعال شود و از ظرفيت پايگاه‌هاي بسيج در اين زمينه استفاده شود.- 12/3/1394»

مديريتي که با توجه به وجود حدود چهارده هزار حلقه چاه غيرمجاز در استان، امري ضروري و البته بسيار دشوار است. برنامه‌ي مدنظر براي اين طرح‌ها تعيين تکليف بوده، که به گفته‌ي مديرعامل شرکت آب منطقه اي استان کرمان به پلمپ هفتاد درصد آن‌ها خواهد انجاميد. محمدرضا بختياري: «همه اين چاه ها بايد قانونمند شوند و 70 درصد از اين چاه ها بسته مي شوند. -23/6/1394» تعيين تکليفي که جز با همکاري و مشارکت مردم ميسر نيست. نکته‌ايي که مقام عالي دولت در استان نيز بر آن واقف بوده و به افزايش سهم مردم اميدوار است. عليرضا رزم‌حسيني: «مي‌توان از توان آبداران، مردم و بسيج در روستاها براي مشارکت در امور نگهداري آب استفاده کرد. بايد حوزه کار مردم را بزرگتر کرد و در تامين ريالي کار نيز مسائل را در طرح همياران آب مطرح کنيد تا خدماتي مانند آموزش را رايگان دريافت کرد.- 25/8/1394»

طرح همياران آب که با توجه به بيلان منفي آب استان يک ضرورت است، در کشور به نام کرمان شناخته مي‌شود. رزم‌حسيني: «در استان کرمان 6.2 ميليارد مترمکعب آب از سفره‌هاي زيرزميني برداشت مي شود که متاسفانه 1.1 ميليارد مترمکعب اضافه برداشت است و بيلان آب سالانه استان منفي 801 ميليون مترمکعب آب را شامل مي‌شود.- 2/9/1394» راه‌حلي کليدي براي حل مسائل آب است. مسئله‌اي که تنها محدود به اقتصاد نبوده و تبعات کم‌آبي بسيار بيشتر از کاهش توليد و مشکلات کشاورزي خواهد بود. استاندار کرمان در اين خصوص چنين مي‌گويد: «کم‌آبي در استان کرمان تبعات اجتماعي و سياسي به‌دنبال دارد و به طور مثال حاشيه‌نشيني يکي از تبعات بحران آب است که هزينه‌هاي زيادي را به‌بار آورده است. اگر به وضعيت آب استان رسيدگي نشود، مهاجرت صورت مي گيرد.- 2/9/1394» اين طرح در ابتدا براي ده سال برنامه‌ريزي شده بود، اما سرعت عمل و نتايج چشمگير آن احتمالا تغييراتي در اجرا و زمانبندي در پي خواهد داشت.

معاون وقت عمراني استاندار در زمان تهيه‌ي اين طرح چنين مي‌گويد. محمدجواد کامياب: «اين پروژه نقشه راه 10 ساله‌اي است و باتوجه به اينکه 17 مصوبه دارد، اجراي برخي از اين مصوبات دو سال و برخي ديگر تا 10 سال زمان‌بر مي‌باشد. براي اجراي کامل طرح همياران آب استان اعتباري معادل شش هزار و 170 ميليارد تومان از منابع مختلف احتياج است. بطوريکه دو هزار و 959 ميليارد تومان از محل اعتبارات دولتي، دوهزار و 708 ميليارد تومان تسهيلات بانکي و 503 ميليارد تومان هم از منابع بخش خصوصي احتياج داريم. در سال 93 توانستيم حدود 200 ميليارد تومان از منابع مختلف در شهر کرمان را جذب کنيم که اين ميزان منجر به صرفه‌جويي به ميزان 354 ميليون متر مکعب در مصوبات 17 گانه شد.- 30/4/1394»

Copyright © 2017. All right reserved