www.KermaneMajazi.com
صفحه نخست درباره ما تماس با ما
پنجشنبه 8 خرداد 1399
شنبه 11 آذر 1396 , 08:52
نقشی از تدبیر در تاریخ کرمان؛
احداث پروژهی تجاری تفریحی در گودال خشتمالها، پس از 50 سال توقف/ تحول گردشگری در جنوبشرق کشور با اجرای پروژه «بام کرمان»
ویژه نامه "فصل نو توسعه" به بررسی کارنامه دولت یازدهم پرداخته است که گزارشات این ویژه نامه به صورت بخش به بخش در سایت کرمان مجازی منتشر شده است.
کرمان مجازی - یکی از فضاهایی که سابقهی تاریخی دارد و همواره برای مردم شهر کرمان دردسرساز بوده است، گودال خشتمالها در مرکز کرمان است. بنا به آنچه محمد دانشور در کتاب «محلههای قدیمی شهر کرمان» نوشته، پیدایش گودال خشتمالها مربوط به زمانی است که افغانها قصد حمله به اصفهان، پایتخت ایران در زمان صفویان را داشتهاند. محمود افغان خود را تجهیز و تا دندان مسلح کرده و در اندیشهی حمله به اصفهان، پایتخت آن زمان ایران، روزشماری میکرد. او تا کرمان پیش آمده بود. در نزدیکی «ریگآباد» دژی مستحکم بنا کرد که پشتیبانی تدارکات او را در حمله به اصفهان انجام دهد. این دژ مستحکم «قلعه محمود» کنونی است که در مسیر خیابان «امام» شهر کرمان قرار دارد. ساختن دژ و قلعهی مستحکم به مصالح غالب آن یعنی خشت نیاز داشت و تولید خشت هم نیازمند خشتمال بود. گودال خشتمالها جایی بود که از خاک آن برای تولید خشت و احداث قلعه محمود شهر کرمان استفاده شد. این گودال در مرکز شهر کرمان و بافت قدیم کرمان قرار دارد که سالهاست به حال خود رها شده و تبدیل به مشکلی بزرگ برای مردم کرمان شده بود. متاسفانه این گودال به محلی برای تجمع افراد معتاد و ریختن زباله و نخالههای ساختمانی تبدیل شده بود و اعتراض مردم کرمان را در پی داشت. اگر چه از مدتها قبل گفته شد که پس از سالها بیتوجهی قرار است در این گودال، پروژهای اقتصادی اجرا گردد تا قلب تپندهی اقتصادی شهر کرمان شود اما خبری از اجرا نبود. گودال خشتمالهای کرمان منظرهی نامطلوبی داشت که در شأن بازار تاریخی این شهر نبود. ضمن اینکه در جوار این گودال در قلب مجموعهی گنجعلیخان کرمان، دو میدان بزرگ ارگ و مشتاق قرار دارند که نقش بسزایی در تاریخ گذشتهی کرمان دارند.
میدان ارگ در کرمان از جمله میدانهای منحصر بهفرد کشور محسوب میشود. این میدان را صدها حجره در برگرفته است و از چهار دروازه میتوان وارد این میدان تاریخی شد. همچنین ورودی بزرگترین راستهی بازار کشور نیز در این میدان قرار دارد. میدانی مملو از حجرهها که با اجرای طرح گودال خشتمالها میتواند به مکانی برای فروش صنایعدستی کرمان تبدیل گردد تا ضمن قدم زدن گردشگران و لذت بردن از زیباییهای معماری این میدان، تاثیر مثبتی در فروش صنایع دستی استان داشته باشد. با پیگیریهای به عمل آمده از سوی مسئولان بخش دولتی و خصوصی برای سرمایهگذاری در محلی از بافت قدیم شهر به نام گودال خشتمالها از گروه هلدینگ الطاهر با داشتن 35 شرکت زیر مجموعه از جمله سه شرکت مشاور که اکثر مهندسین آنها خارجی هستند، دعوت به عمل آمد. بالاخره بعد از کلی بررسی، قراردادی در تاریخ 25 دی ماه 89 بین شهرداری و شرکت صاروج پارس جهت ساخت مجتمع تجاری امضاء گردید. اسناد 5 هکتار از زمینهای مرتبط با این پروژه توسط شهرداری به سرمایهگذار واگذار گردید که با اجرای این پروژه،160 میلیون دلار سرمایهی خارجی وارد استان میشد که نقطهی تحولی در کرمان بود. قرار بود 80 درصد سرمایهی این پروژه توسط سرمایهگذار عمانی و20 درصد توسط شهرداری تامین شود.
این طرح بعدا در مرحلهی صدور مجوز با مشکلات عدیدهای مواجه گردید. با تشکیل جلسات متعدد ستاد و مرکز خدمات سرمایهگذاری در استان حتی پس از گذشت دو سال، این مشکلات برطرف نشد. بالاخره استاندار وقت کرمان در سال 91 با استناد به اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 آبان ماه 91 در جلسهای با حضور معاونت عمرانی استانداری، شهردار، دبیر و اعضای ستاد سرمایهگذاری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی و جمعی از مسئولین مجوز لازم را صادر نمودند اما انگار قرار نبود مشکلات این پروژه تمام و کار اجرایی آغاز شود و هر بار مشکلی تازه برای اجرای این پروژه مطرح میشد. با روی کار آمدن مهندس رزمحسینی به عنوان استاندار کرمان، عزم مجموعهی دولت در استان جزم شد که هر مانعی بر سر راه این پروژه است؛ از میان برداشته شود و عملیات اجرایی آغاز گردد. چه قوانین دست و پاگیر برخی دستگاههای مربوط و چه سنگاندازیهایی که در روند بسیاری از پروژهها اتفاق میافتد و یا مفقود بودن مالکان برخی از زمینهایی که میبایستی کارشناسی و قیمتگذاری شده و برای اجرای پروژه تحویل شوند و یا عواملی مانند بالا آمدن آبهای زیرسطحی در بافت قدیم.
بالاخره قرارداد ساخت مجموعهی «گودال خشتمالها» شامل مجموعهی تجاری، ورزشی، هتل، اداری و سینما بین شرکتهای کرمانی و عمانی در 7 مهرماه 95 با حضور استاندار کرمان امضاء شد و «انیس سلطان» سرمایهگذار عمانی در حاشیهی امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت: «گودال خشتمالها» در دو فاز در زمینی به مساحت50 هزار متر مربع احداث میشود و در طراحی این پروژه تغییرات زیادی انجام شده و علاوه بر طراحان خارجی از طراحان ایرانی نیز استفاده شده و میزان سرمایهگذاری این پروژه بیش از یکصد میلیون دلار است که در فاز اول قسمتهای تجاری، ورزشی، بازی کودکان، رستوران و قسمت اداری احداث میشود و در فاز دوم ساخت یک هتل بینالمللی و سینما در برنامه است. بزرگترین سوپرمارکت ایران به نام «هایپراستار» نیز در این مجموعه احداث خواهد شد و قرارداد ساخت این مجموعه با شرکت ساختمانی 115 از ایران بسته شده است. به گفتهی این سرمایهگذار عمانی، میزان اعتبار در نظر گرفته برای این پروژه بیش از 100 میلیون دلار است و زمانبندی برای اجرای فاز اول آن نیز از زمان امضای قرارداد، مدت سه سال تعیین شده است.

تحول گردشگری در جنوبشرق کشور با اجرای پروژه «بام کرمان»
پروژهی «بام کرمان» که با اجرای آن 100 هزار متر مربع زمین زیر پوشش قرار میگیرد، توسط موسسهی مالی و اعتباری عسکریه در کرمان در حال اجراست که میزان سرمایهگذاری آن 1000 میلیارد تومان میباشد. اجرای این پروژه که شامل طرحهای خدمات گردشگری مانند ساخت هتل پنج ستاره، احداث تلهکابین، خدمات جانبی مانند فضای سبز، رصد خانه و سردخانه است، باعث تحول گردشگری در جنوب شرق کشور میشود و کرمان میتواند بار دیگر نقش تاریخی خود را در توسعهی جنوب شرق کشور ایفا کند. ساخت جادهی دسترسی بام کرمان به پایان رسیده و علیرغم همهی سنگاندازیهایی که در راستای اجرای این پروژه صورت گرفت، به زودی کلنگزنی میشود.


Copyright © 2017. All right reserved